Uczniowie ZSTE w Skawinie wyjadą na praktyki zagraniczne z Erasmus+!

 

 

Uczniowie ZSTE w Skawinie wyjadą na praktyki zagraniczne z Erasmus+!

 

ZSTE w Skawinie uzyskał dofinansowanie dla wniosku praktyk zagranicznych dla składanego w lutym tego roku projektu pt. „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne”. Będzie on realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.  W jego ramach, 60 uczniów kierunków technik hotelarstwa, technik informatyk oraz technik logistyk wyjedzie w roku szkolnym 2018/2019 na praktyki zagraniczne do Grecji.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, ich wiedzy i umiejętności za sprawą odbytego stażu. Długoterminowy rezultat obejmie zaś aktywizację zawodową i społeczną młodzieży w wymiarze lokalno-regionalnym, krajowym, a nawet europejskim (międzynarodowym). W ramach projektu „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne” zostaną zrealizowane następujące cele szczegółowe:

  • wykreowanie wśród uczniów nowoczesnych i pożądanych wartości i postaw europejskich;
  • umożliwienie uczniom rozwoju/zdobycia tzw. umiejętności miękkich, w skład których wchodzą m.in. umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów itp.;
  • zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami edukacji i innowacyjnym warsztatem dydaktycznym;
  • wzmocnienie kompetencji zawodowych i autorytetu nauczycieli;
  • zwiększenie zdolności językowych uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie;
  • zwiększenie atrakcyjności i unowocześnienie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie jako placówki dydaktycznej o międzynarodowej ofercie stażowej oraz szerokiej sieci współpracy;
  • zwiększenie atrakcyjności uczniów jako potencjalnych kandydatów do pracy;
  • otwarcie uczniów na rynek międzynarodowy, na którym liczy się przede wszystkim profesjonalizm i fachowość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.